Ekim
27 Cuma

II. Uluslararası Serahsi Sempozyumu

Cum, 27 Ekim 2023 - Cts, 28 Ekim 2023 (09:00 - 17:00)
Pamukkale Üniversitesi Yatağan İslami İlimler Enstitüsü Konferans Salonu

Açıklama

Ebû Bekr Muhammed b. Ebî Sehl es-Serahsî (ö. 483/1090), bugünkü Türkmenistan-İran sınırında yer alan Serahs şehrinde 400/1009-10 senesinde dünyaya gelmiştir. Hanefî-Maturidî çizgisinde yetişmiş olan Serahsî, dönemindeki idarecilerin haksız ve yanlış uygulamalarına karşı uyarılarda bulunması sebebiyle uzun bir hapis hayatı yaşamış ve eserlerinin çoğunun belirli kısımlarını bu durumdayken üretmiştir. Eserleri arasında Hanefi fıkıh literatüründe öne çıkan ve modern hukuk anlayışına da ışık tutacak el-Mebsût, Usul-u fıkıh, Şerhu es-Siyeri’l-kebîr gibi eserler bulunmaktadır. O, ürettiği eserlerle kendinden önceki birikimi hem şerh etmiş hem de özgün açıklamalarda bulunarak bu birikimin daha zengin bir hal almasına katkıda bulunmuştur. Bu yönleriyle Serahsî,  İslamî ilimler ve özellikle de İslam Hukuku alanında her dönemde göz önünde bulundurulması gereken bir isim olmuştur.

27-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü ve Kırgızistan Oş Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Serahsî Sempozyumu, yaşantısı, görüşleri ve eserleriyle hem İslami ilimler tarihinde köşe taşlarından birisi, hem de hukuk nosyonu ve hukuk felsefesi açısından çağdaş hukukçuların da göz ardı edemeyecekleri bir isim olması nedeniyle onu çeşitli yönleriyle ele alıp gündemde tutmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan bu sempozyumda “Serahsî’nin hukuk anlayışıyla çağdaş hukuk anlayışının mukayesesi, Serahsî’nin uluslararası hukuk ile azınlıklar hukukuna bakışı, Aile hukuku ve Ceza hukukunu ele alışı, Serahsi’nin İslam hukukunun teşekkülündeki rolü, Serahsi’nin iktisat anlayışıyla günümüz iktisat anlayışının karşılaştırılması, Serahsi’nin eserlerinin İslam Hukuk literatüründeki yeri” gibi konuların ele alınması planlanmaktadır.

Sempozyum Programı: https://www.pau.edu.tr/islamiilimler/tr/sayfa/sempozyum-programisymposium-program

Etkinlik Takvimi

Cuma, 27 Ekim 2023 - Cumartesi, 28 Ekim 2023

09:00 - 17:00  
Kapalı

İnceleme ekle

Mesaj Gönder

Mail Gönderildi

Mail gönderilemedi

Lütfen giriş alanına girin

Denizli de gerçekleştirilen tüm etkinliklere hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz.

© 2023 Hey! Denizli Tüm hakları saklıdır.